Administrationspraksis

Denne administrationspraksis har til formål at:

  • Beskrive grundlaget for Odder Kommunes sagsbehandling vedr. spildevandshåndtering
  • Oplyse borgere, virksomheder, rådgivere m.v. om rettigheder og pligter overfor Odder Kommune og Forsyningen.
  • Definere snitfladerne mellem Odder Kommune og Forsyningen.
  • Opstille generelle vilkår for tilslutning til Forsyningens kloaksystem.
  • Opstille generelle vilkår for tilladelser til bortskaffelse af spildevand udenfor kloakopland.
  • Opstille generelle vilkår for håndtering af tag- og overfladevand (Lokal Afledning af Regnvand, LAR).

Forsyningen har ansvaret for bortskaffelse af spildevand og regnvand fra de ejendomme og virksomheder, der er tilsluttet selskabets kloakanlæg.
Odder Kommune er myndighed for håndhævelser og tilladelser på kloak- og spildevandsområdet.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015