Trafiksikkerhedstiltag i år

2022

Odder - Forlængelse af fortov og fodgængerkrydsning v. Randlevvej

Hundslund - Hastighedsdæmpning, Oldrupvej

Gylling - Bump v. indgange til byen

Rude - Hastighedsdæmpende tiltag

Falling - Hastighedsdæmpende tiltag

Boulstrup - Hastighedsdæmpende tiltag

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.