Vandværker i området

Der findes i dag 5 aktive almene vandværker i området. Et vandværk betegnes alment, når det indvinder til 10 husholdninger eller mere. De almene vandværker har tilsammen indvindingstilladelser på 980.000 m3/år, og den aktuelle indvinding i 2013 var på omtrent 555.000 m3. Derudover findes kun mindre indvindinger i området blandt andet 2 markvandinger og 6 enkeltindvindere.

Vandværkerne med tilhørende indvindingstilladelse og oppumpet vandmængde i 2013 ses i tabellen herunder, hvor også indholdet af henholdsvis nedbrydningsproduktet BAM fra bl.a. pesticidet Prefix samt nitrat i senest analyse er vist. Vandværkernes beliggenhed kan ses på nedenstående kort.

Hølken Vandværk blev nedlagt i 2007, forbrugerne forsynes fra Dyngby Strands Vandværk. Over Randlev Vandværk stoppede indvindingen i 2007, og forsynes nu fra Kildepladsen. Dermed er der nedlagt i alt 6 vandværker i OSD Boulstrup, hvoraf flere er nedlagt på grund af for højt nitratindhold.

Der er fundet indhold af BAM ved Boulstrup Vandværk, Over Randlev Vandværk og Gosmer-Halling Vandværk. Indholdet ved Gosmer-Halling Vandværk ligger over grænseværdien på 0,1 µg/l. Ved Boulstrup og Skovkilde Vandværker er der også fundet spor af andre pesticider.

Vandværk

Tilladelse m3/år

Oppumpning m3/år (2013)

BAM µg/l

Nitrat mg/l

Boulstrup Vandværk

43.000

36.223

Under grænseværdi (d,g)

-

Dyngby Strands Vandværk

69.000

57.661

Ikke påvist (d, g)

0,68 (d)

Gosmer-Halling Vandværk

55.000

 

30.755

Over grænseværdi (d,g)

1,6 (d)

Kildepladsen

75.000

33.250

Ikke påvist (g)

-        

Odder Vandværk – Boulstrup Kildeplads

700.000

335.891

Ikke påvist (d, g)

-

Over Randlev Vandværk

21.000

0

Ikke påvist (g)**

13 (g)**

Vandværket ”Skovkilde”

92.000

61.554

Ikke påvist (d, g)

-

Tilladelse, oppumpning og vandkvalitet for seneste analyse for vandværker i OSD ”Boulstrup” (2014) d=drikkevand; g=grundvand.

**Vandværkets boring anvendes i øjeblikket som moniteringsboring. Nitratindholdet er faldet fra omtrent 35 mg/l til det nuværende niveau efter indvindingen er ophørt. Der har også tidligere været konstateret BAM.

På kortet herunder ses, hvor i området de forskellige vandværker ligger.

Statisk kort

Status og proces

Indsatsplan Boulstrup

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 18. maj 2015