Indsatsplan Tunø

Indsatsplan Tunø
En plan for sikring af drikkevandsinteresser på Tunø.

Godkendt af Odder Byråd og offentliggjort i august 2012.

 

Status og proces

Læs mere