Læsevejledning

Spildevandsplanen er opbygget af elementer, der henvender sig bredt til borgere, virksomheder, medarbejdere i Odder Kommune, Odder Spildevand og andre interesserede.

Planen er opbygget af følgende afsnit:

"Introduktion" beskriver, hvad en spildevandsplan er, retsvirkning, indhold, m.v.

"Lovgrundlag" beskriver spildevandsplanens lov- og planlægningsgrundlag.

"Målsætninger" beskriver kommunens specifikke målsætninger på spildevandsområdet.

"Status" beskriver den eksisterende spildevandsstruktur, spildevandsrensning i det åbne land og miljøtilstanden i recipienter.

"Plan" beskriver Byrådets planer for kommunens spildevandsstruktur og investeringstiltag for den kommende periode.

"Administrationspraksis" omhandler en række administrative forhold, praktiske retningslinjer, håndtering af overfladevand mv.

Teksten indeholder ikke aktive links, men begreber som teksten henviser til er placeret i Læs mere-boksen til højre, eller i den medfølgende ordliste.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015