Resultat

Af risikokortet i Figur 2.15 fremgår, at størstedelen af kommunen har ingen eller en lav risiko for skader og gener ved oversvømmelser.

Statisk kort

Figur 2.15: Risikokort for Odder Kommune. 

Områder beliggende i lavninger i byerne er udsatte for skader ved nedbør. Dette gælder også de bebyggede strækninger langs vandløbene i byerne. De lavest bebyggede områder langs kysten ved Saksild og Hou, samt inddæmmede områder har ligeledes en højere risiko ved havstigning og stormfloder.

For Hou og det vestlige Odders vedkommende er der også en risiko på grund af stigende grundvand, som ikke er medtaget i figuren.