Oldrup Vandværk

Der er med baggrund i den udførte statslige grundvandskortlægning og efter en konkret vurdering foretaget af Odder Kommune fastlagt følgende indsats for overvågning af indholdet af sulfat i grundvandet ved Oldrup Vandværk: Ved hver boringskontrol skal Odder Kommune sammenholde indholdet af sulfat med tidligere analyser.

Oldrup Vandværk har i efteråret 2017 etableret to rentvandstanke. Dette forventes at give en mere jævn indvinding end tidligere. Det er Odder Kommunes vurdering, at dette tiltag kan have en gavnlig effekt på indholdet af sulfat. Såfremt indholdet af sulfat i grundvandet ved Oldrup Vandværk øges væsentligt, skal Odder Kommune vurdere, hvorvidt en eventuel stigning i sulfatindhold kræver handling, samt i givet fald hvilke tiltag der skal sættes i værk.

Der er ingen umiddelbare omkostninger for Oldrup Vandværk som følge af indsatsplanen.

Det normale overvågningsprogram af vandkvaliteten som angivet i drikkevandsbekendtgørelsen skal opretholdes. Dette indebærer for Oldrup Vandværk blandt andet, at der foretages vandprøver af grundvandet, såkaldt boringskontrol, hvert 5. år

Statisk kort

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018