2022

Odder - Forlængelse af fortov og fodgængerkrydsning v. Randlevvej

Hundslund - Hastighedsdæmpning, Oldrupvej

Gylling - Bump v. indgange til byen

Rude - Hastighedsdæmpende tiltag

Falling - Hastighedsdæmpende tiltag

Boulstrup - Hastighedsdæmpende tiltag