Omfangsdræn

Det er tilladt for husejerne at tilslutte omfangsdræn fra en bygning til regnvandskloak i separatkloakerede områder. Omfangsdræn defineres som drænledninger, der har til formål at tørholde husets ydervægge og fundament.

Overfladevand fra landbrugsejendomme og erhverv i landområder, hvor der er kloakeret for regnvand gennem separate regnvandsledninger, er den offentlige kloakforsyning som udgangspunkt kun forpligtet til at modtage regnvand fra beboelsesejendommen.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015