Klimatilpasning

Klimatilpasning handler om at sikre, at kommunen er robust overfor klimaforandringer med bl.a. ekstremregn, stormflod, højt grundvand, varme mv.

Mens den grønne omstilling og de mål og indsatser det indebærer er relativ nyt område for Odder Kommune, så har arbejdet med klimatilpasning været i gang siden 2014, hvor den første klimatilpasningsplan blev vedtaget. Det betyder, at der allerede er gennemført projekter og handlinger for, at gøre Odder Kommune mere klimarobust.

Odder Kommune har i forbindelse med Klimaplanen udarbejdet en ny Klimatilpasningsplan 2022, med tilhørende handleplan.

I Klimatilpasningsplan 2022 er kommunen analyseret i forhold til oversvømmelsestruede områder, skadeskonsekvenser, samt forslag til handlinger i de højst prioriterede områder. Derudover belyses andre klimafaktorer som spiller ind i forhold til klimatilpasning, såsom varme, tørke og vind.

Planer, strategier og politikker:

Klimatilpasningsplan 2022