Spildevand i det åbne land

Det åbne land udgøres af ejendomme udenfor kloakerede oplande.

 

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015