Følgegruppens arbejde

Følgegruppen får tilsendt nyhedsbreve, hvor de orienteres om, hvad der rører sig i kommunen mht. trafiksikkerhed.

Følgegruppemedlemmer der direkte berøres af de tiltag der besluttes udført hvert år, bliver desuden inddraget i konkretiseringen og gennemførelse af de udvalgte tiltag.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.