Lokalveje

Primær lokelveje

På de primære lokalveje i byer kan indkørsler eller sekundære lokalveje tilsluttes ved overkørsler. Primære lokalveje er typisk anlagt med fortove, og der kan enten være cykelstier eller -baner, eller cyklister kan anvises alternative ruter.

Hvor der er behov for hastighedsdæmpning på veje med bustrafik, kan der anlægges chikaner eller bump i form af ’pudebump’.

typisk tværprofil for en primær lokalvej og til dels for sekundær lokalvej

Sekundære lokalveje

Tværprofilet for en sekundær lokalvej ligner ofte tværprofilet for de primære lokalveje, men i stedet for fortov kan der alene være etableret græsrabatter.

Sekundære lokalveje kan være omfattet af hastighedszoner, typisk med en hastighedsgrænse på 30 eller 40 km/t. Hvis der er behov for supplerende hastighedsdæmpende foranstaltninger, kan der f.eks. benyttes bump.

Status og proces

Vejklasseplan 2014 er vedtaget af Udvalget for Miljø og Teknik den 28. oktober 2014.