Om trafiksikkerhedsplanen

Odder Kommune har besluttet at revidere Trafiksikkerhedsplan 2009. Plan 2022 skal danne grundlag for det fremtidige arbejde med trafiksikkerhed og tryghed på kommunens vej- og stinet, og sikre at der sættes ind, hvor der skabes mest trafiksikkerhed og tryghed for pengene.

Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet på baggrund af analyse af de politiregistrerede trafikuheld i perioden 2017-2021, samt henvendelse fra borgerne om utrygge steder. Der er udpeget en række indsatssteder og aktiviteter der kan øge trafiksikkerheden og trygheden blandt borgerne, der færdes på veje og stier i kommunen.

Opbygning af Trafiksikkerhedsplanen kan ses ovenfor, udover Baggrunden, består planen af:

 • Trafiksikkerhedsplan
 • Indsatssteder
 • Trafiksikkerhed i dagligdagen
 • Aktører

Under hovedoverskriften Trafiksikkerhedsplan finder du temaerne:

 • Status og resultat af undersøgelser
 • Mål og Vision
 • Indsatsområder
 • Strategier og initiativer

Under hovedoverskriften Indsatssteder finder du temaet:

 • Borgernes og kommunens registreringer.
 • Prioriteringslister over trafiksikkerhedsprojekter og cykelstiprojekter.

Under hovedoverskriften Trafiksikkerhed i dagligdagen finder du temaerne:

 • Trafiksikkerhedstiltag i år
 • Kampagner
 • Oversigt over foregående års prioriteringer
 • Skoleveje

Under hovedoverskriften Aktører finder du temaerne:

 • Kommunen
 • Følgegruppe
 • Rådet for Sikker Trafik
 • Politiet

Under hovedoverskriften Print planen og hovedoverskriften Print siden, kan du udskrive en pdf af henholdsvis hele planen og siden.

Links i Trafiksikkerhedsplanen:

Der er indsat links i højre margin i Trafiksikkerhedsplanen. Der er tale om dels interne, dels eksterne links.

De interne links er typisk links til andre sider i Trafiksikkerhedsplanen. De eksterne links er til hjemmesider uden for Trafiksikkerhedsplanen. Disse links giver mulighed for at sætte sig ind i baggrundsmateriale. Odder Kommune tager ikke ansvar for, at eksterne links henviser til opdaterede hjemmesider.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.