Øvrige forureningskilder

I området findes mulige forureningskilder som gamle lossepladser, gamle industriforureninger og andre forureninger kortlagt i forbindelse med jordforureningsloven. Der kan endvidere være nedsivningsanlæg og ikke-sløjfede eller ubenyttede boringer.