Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerhed er et fokuspunkt i Odder Kommunes spildevandsplan.

Forsyningssikkerheden skal skabe grundlaget for borgernes og virksomhedernes fortsat gode hygiejne og sundhedsmæssige forhold i forbindelse med spildevandsbehandlingen, og beskytte borgernes ejendom og værdier mod ødelæggende oversvømmelser fra regnvand. Samtidig er hensigtsmæssig transport, behandling og bortskaffelse væsentlig for forsyningssikkerheden i kommunen.

Med spildevandsplanen vil Odder Kommune derfor:

  • Skabe et tilfredsstillende serviceniveau for borgere og virksomheder.
  • Sikre, at kloaksystemet har den nødvendige kapacitet og driftsikkerhed.
  • Mindske risikoen for oversvømmelser i forbindelse med kraftig regn, samt driftsudfald på kloakken.
  • Sikre badevandskvaliteten i kystvandene mod forringelser som følge af udledning af regn- og spildevand.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015