Vurdering af tilstand

Vandværkernes tilstand er vurderet bl.a. på baggrund af det seneste udførte teknisk tilsyn af Odder Kommune. Ved bedømmelsen af tilstanden af vandværkerne er anvendt følgende klassificering god, acceptabel, og ikke tilfredsstillende.

 

God

Acceptabel

Ikke tilfredsstillende

Boringer

Baseret på vurdering ved seneste tilsyn og følgende:

 

 

 

Tørbrønd/råvands-station fundet tæt og i god stand

Mindre utætheder i tørbrønd/råvandsstation

Tørbrønd/råvands-station fundet i ikke tilfredsstillende stand

Kildepladsen

Baseret på vurdering ved seneste tilsyn og følgende:

 

 

 

Kildepladsen er renholdt og ryddeligt

Kildepladsen er renholdt og ryddeligt

 

 

10 m fredningszone og 25 m beskyttelseszone er overholdt

10 m fredningszone overholdt, 25 m beskyttelseszone kun delvis eller ikke etableret

10 m fredningszone og 25 m beskyttelseszone er ikke overholdt

Bygninger

Baseret på vurdering ved seneste tilsyn

 

 

Tekniske installationer

Baseret på vurdering ved seneste tilsyn

 

 

Hygiejne

Baseret på vurdering ved seneste tilsyn

 

 

Ledningsnet

Baseret på vurdering ved seneste tilsyn

 

 

Råvandskemi

En generel vurdering af kvaliteten baseret på en eller følgende parametre

 

 

 

Nitrat og miljøfremmede stoffer ikke påvist, indhold af jern og mangan kræver vandbehandling og dermed reduceret vandtype (vandtype C eller D)

Indhold af nitrat under 25 mg/l, miljøfremmede stoffer ikke påvist, højt indhold af sulfat og/eller miljøfremmede stoffer påvist under grænseværdi

Indhold af nitrat, højt indhold af sulfat, oxideret vandtype (vandtype A og B), miljøfremmede stoffer påvist, evt. stoffer påvist over grænseværdi

Rentvandskemi

En generel vurdering af kvaliteten baseret på en eller følgende parametre:

 

 

 

Overholder gældende kvalitetskrav, nitrat ikke påvist, lavt indhold af sulfat

Overholder gældende kvalitetskrav, indhold lige under kvalitetskrav, mikrobiologiske parametre påvist, nitrat påvist

En eller flere parametre overskrider kvalitetskrav indenfor de sidste år, nitrat påvist

Forsyningssikkerhed

Flere boringer med god råvandskemi, god kapacitet, flere proceslinier, rentvandsbeholder, forbindelsesledning, nødstrømsanlæg

1-2 boringer med god råvandskemi, acceptabel kapacitet, en proceslinie

1-2 boringer med ikke tilfredsstillende råvandskemi, ikke tilfredsstillende kapacitet, ingen rentvandsbeholder, ingen nødforbindelse, ingen nødstrømsanlæg, ingen beredskabsplan

 

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.