Samletank

En samletank er i denne forbindelse en tæt beholder til opsamling af husspildevand.
Tømning af samletanke er ikke en del af kommunens tømningsordning. Der skal indgås aftale med Odder Spildevand for tømning af samletanken, som skal tømmes efter behov på ejers foranledning. Aftalen kan bestå i at ejer af samletank kontakter entreprenør for tømning og dokumenterer tømningen overfor Odder Spildevand ved afregnet faktura fra entreprenøren.

Vandforbrug på en ejendom med samletank afregnes som vandafledningsbidrag, og aflevering af spildevand fra samletanken kan derfor ske vederlagsfrit på Odder Spildevands renseanlæg i Odder.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015