Trafiksikkerhed i dagligdagen

Her til venstre kan du se listen over aktiviteter, der skal udføres i år, samt hvilke kampagner, vi deltager i.

Desuden kan du læse om skoleveje, buskørsel med skoleelever mm.

Listen er godkendt af Udvalget for Klima og Plan.

Derudover er der en lang række aktiviteter, som er en del af Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen, der ikke er projektorienteret. Det er følgende:

  • Årlig revision af Trafiksikkerhedsplanens prioriteringslister ud fra borgerhenvendelser mm.
  • Årlig uheldsregistrering.
  • Trafiktællinger og hastighedsmålinger.
  • Samarbejde med politi.
  • Mindre vejafmærkningsopgaver
  • Opsætning og ændring af færdselstavler.
  • Deltagelse i kampagner - kan ses her til venstre.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.