Hvordan er mit område kloakeret

På kortet nedenfor er vist, hvordan kloakeringsprincipperne er fordelt i Odder Kommune.

Statisk kort

I Odder Kommune er en meget stor del af kloaknettet opdelt, således at regnvand og spildevand er separeret. Som det ses af kortet, er ca. halvdelen af de fælleskloakerede oplande koncentreret i Odder centrum. Resten udgøres primært af store dele af Gylling, Hundslund og Ørting. De tre byområder er planlagt separatkloakeret ved tillæg til Spildevandsplan 2001-2008. Generelt har separering af regn og spildevand i de fælleskloakerede områder høj prioritet, jf. investeringsplan.

Øvrige områder er enten separatkloakeret eller spildevandskloakeret. Generelt er spildevandskloakeringen anvendt i de mindre bysamfund og sommerhusområder, mens separatkloakeringen er koncentreret i byområderne. Ved spildevandskloakering nedsives regnvand, mens ved separatkloakering ledes regnvandet til recipient via rørsystemer og eventuelle bassiner.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015

Læs mere

Investeringsplan