Risikoområder

Risikokortlægningen er grundlaget for at udpege risikoområder.

Der er udpeget 23 risikoområder i kommunen.