Industri og byvækst

Der er ikke udlagt arealer til byudvikling samt industriformål i OSD Fillerup eller i indvindingsoplandene til Balle Vandværk og Torrild Vandværk.