Vandværker i området

Der er 5 vandværker, der indvinder vand i området. 3 vandværker indvinder udelukkende i indsatsområdet. Det er følgende:

 

  • Odder Vandværk - Ulvskovværket
  • Balle Vandværk
  • Torrild Vandværk

 

Indvindingsoplandet fra Vandværket Skovkilde ligger dels i Indsatsområdet Boulstrup og dels i denne indsatsplans område. Indvindingsoplandet for Gjesing Vandværk ligger dels i Skanderborg Kommune, dels i denne indsatsplans område. Begge vandværker beskrives dels i Indsatsplan Boulstrup og dels hos Skanderborg Kommune.

 

Herudover er der kun få husholdningsboringer i området der indvinder vand.

 

De 3 vandværker - Odder Vandværk, Balle Vandværk og Torrild Vandværk - med tilhørende indvindingstilladelse og oppumpet vandmængde i 2020 ses i tabellen herunder.