Plangrundlag

Kommunens vandforsyningsplan er en sektorplan og dermed underordnet kommuneplanen, herunder klimatilpasningsplanen (temaplan i kommuneplanen).

Vandforsyningsplanen inde­holder en kortlægning af den nuværende vandforsyningsstruktur samt mål for den fremtidige vandforsyning. Desuden indeholder vandforsyningsplanen retningslinjer for kommunens administration og sagsbehandling indenfor vandforsyningslovgivningen.

Nedenstående figur viser sammenhængen mellem vand- og naturplaner, handleplaner, kommuneplanen og vandforsyningsplanen, som regulerer beskyttelsen af grundvandet og indvinding af grundvand.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.