Aarhus Kommune 

Kommuneplan 2013 indeholder en hovedstruktur for det overordnede trafikvejnet, som tager højde for den planlagte byudvikling i Aarhus og den almindelige vækst i biltrafikken.

Trafikvejnettet er i den forbindelse typisk opdelt i tre vejklasser med følgende funktioner:

  • Overordnede trafikveje - motorvejene, Ringvejen og de største (ofte 4-sporede) indfaldsveje
  • Store trafikveje - hovedveje og andre større veje på landet, Ringgaden og lignende gader/ veje
  • Trafikveje - øvrige veje og gader, der ikke kun har lokal betydning.

I den mere lokale planlægning i Aarhus Kommune er der for eksempel benyttet følgende vejklasser for lokale veje:

  • Fordelingsveje eller lokalveje - lokale veje, der forbinder trafikvejene med de helt lokale (bolig)veje
  • Boligveje - lokalveje, der giver adgang til de enkelte boliger eller ejendomme.

Status og proces

Vejklasseplan 2014 er vedtaget af Udvalget for Miljø og Teknik den 28. oktober 2014.