Trafiksikkerhedsplan

Odder Byråd har den 14. december 2009 vedtaget en trafiksikkerhedsplan, som senest er blevet ajourført i januar 2013.

Trafiksikkerhedsplanen skal grundlæggende medvirke til at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på kommunens vej- og stinet.

Indsatsområderne for Odder Kommunes trafiksikkerhedsplan er:

  1. Trafiksikkerhed og tryghed på børnenes skolevej
  2. Hastighed
  3. Unge trafikanter
  4. Spiritus
  5. Forbedring af uheldsbelastede strækninger, samt kryds med stor utryghed.

Specielt i arbejdet med indsatsområde 2 (hastighed) – men også for indsatsområde 1 og 5 - vil Vejklasseplanen være en vigtig forudsætning.

Det gælder for eksempel Odder Kommunes fastlæggelse af hensigtsmæssige planlægningshastigheder for de enkelte veje i kommunen.

Status og proces

Vejklasseplan 2014 er vedtaget af Udvalget for Miljø og Teknik den 28. oktober 2014.