Store tanke

Tømningsordningen omfatter bundfældningstanke i Odder Kommune under 3 m3. Er tanken større eller er der flere tanke på ejendommen vil der pålægges ekstrabetaling. Ønskes større tanke optaget i tømningsordningen skal der indsendes anmodning til Forsyningen.

For tanke som ikke er optaget i tømningsordningen (herunder samletanke) skal der kunne dokumenteres udført tømning overfor Odder Kommune.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015