Arealanvendelse

OSD Fillerup og indvindingsoplandene til Balle og Torrild Vandværker udgør til sammen ca. 35,8 km2, heraf er ca. 26 km2 landbrugsareal og 6,3 km2 skovareal og knap 2 km2 er natur. Der er primært tale om spredt bebyggelse indenfor området og landsbyerne Balle, Torrild og Fillerup.