Indvindingsoplande

Naturstyrelsen har beregnet indvindingsoplande for vandværkerne ud fra en hydrologisk strømningsmodel, der er udarbejdet på baggrund af en hydrostratigrafisk model. En uddybende beskrivelse af metode og fremgangsmåde fremgår af de to rapporter: ”Redegørelse Solbjerg-Fillerup” og ”Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD, Fyn og Sydjylland, Odder Kommune”.