Det kan vi gøre

 • Anvendelse af slåningspraksis som ved forsøg i Herlev Kommune, har vist, at slåning af næringsrige grøftekanter i forsommeren, når kørvel begynder at blomstre, og igen i september, sikrer lavt voksende arter, grønne vejkanter hele sommeren, blomstring sensommer til bl.a. anden generation sommerfugle og insekter samt reducerer græspollenproduktionen kraftig

• Fjernelse af det afslåede materiale

• Intensiv slåning af strækninger med problemarter/invasive arter

• Slåning én gang årligt på udvalgte steder

• Afskrælning af muld af hensyn til afvanding og hvis muligt, forbindelse med anlægsarbejder som berører grøftekanter

• Uddeling af foldere, der orienterer om reglerne for slåning af grøftekanterne

Orientering om regler for slåning af grøftekanter

Odder kommune har udarbejdet en oplysningsfolder som beskriver praksis for slåning af grøftekanter og reglerne for privates slåning af grøftekanter.

Se folderen