Sårbarhed overfor nitrat og miljøfremmede stoffer

Inden for OSD Fillerup er der af Miljøstyrelsen udpeget 3 større og nogle mindre områder, hvor grundvandsmagasinerne er særligt sårbart over for nedsivende nitrat, heraf bl.a. et større område ved Fillerup by og ved kildepladsen til Ulvskovværket. Der er mindre områder ved indvindingsoplandet til Gjesing Vandværk og Vandværket Skovkilde.

 

Hverken i indvindingsoplandet til Torrild Vandværk eller Balle Vandværk er der udpeget indsatsområde.