Recipienter

Odder Kommune har 194 km vandløb, som er udpeget af Staten i Vandplanerne. 155 km af disse vandløb har et miljømål, de skal opfylde. Resten af vandløbene, ca. 20 %, har ingen miljømål, da der mangler viden om disse.
Ud af de 155 km af de målsatte vandløb har ca. 90 km (58 %) en god eller høj økologisk tilstand, og de opfylder vandplanernes miljømål. Resten af vandløbene, ca. 65 km (42 %) har en moderat eller ringe økologisk tilstand. Disse opfylder ikke miljømålet.
Havet omkring Odder Kommune er opdelt i tre kystområder; Horsens Fjord, Århus Bugt og Norsminde Fjord. Miljøtilstanden bedømmes på grundlag af, hvor dybt der gror ålegræs. Horsens Fjord har en dårlig økologisk tilstand, imens Århus bugt har en ringe økologisk tilstand.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015