Dispensation

Dispensation fra tømningsordningen gives årligt, dvs. ejer kan opnå dispensation for årets tømning ved skriftlig henvendelse til Odder Kommune med oplysning om vandforbrug og beboelsesstatus. Alle henvendelser vurderes konkret. Ved vandforbrug under 5m3/år eller ubeboet ejendom i mere end 12 måneder vil der efter vurdering gives dispensation.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015