Spildevand

Kloakker til afledning af spildevand kan have lækager, som medfører, at spildevandet kan sive ud af kloakkerne og risikere at forurene grundvandet. I de mindre bysamfund, hvor flere nedsivningsanlæg, ligger samlet på et relativt lille område vil disse også kunne udgøre en risiko for grundvandsressourcen.

 

Jf. Odder Kommunes spildevandsplan kan nedsivningsanlæg etableres i områder, hvor nedsivning kan ske uden risiko for forurening af grundvandet.

 

Ifølge Odder Kommunes spildevandsplan 2015 er det planen, at Balle by skal  spildevandskloakeres på den måde, at regnvandet skal søges nedsivet og egentlig spildevand føres til kloak.