Landsbyer og samlede bebyggelser

Med udgangspunkt i Vandkvalitetsplan 1997 (Senere erstattet af Regionplan 2005) er der i Spildevandsplan 2001-2008 planlagt kloakering af en række angivne bysamfund, uden fælles rensning, hvor mangelfuldt renset spildevand udledes til vandløb og dermed resulterer i en uhensigtsmæssig miljøbelastning.

Odder Kommune prioriterer, at udpegede landsbyer tilsluttes offentlig kloak ved anlæggelse af ny kloak, samt afskærende ledninger, således at landsbysamfund i ikke kloakerede områder tilsluttes et større kommunalt renseanlæg.

Følgende landsbyer er i sidste planperiode kloakeret og tilsluttet kommunalt renseanlæg:

By Afledning til
Neder Randlev Odder Renseanlæg
Over Randlev Odder Renseanlæg
Aalstrup Odder Renseanlæg
Nølev Odder Renseanlæg
Assedrup Odder Renseanlæg
Dyngby Odder Renseanlæg
Rude Odder Renseanlæg

Landsbyerne Balle (Blæsbjerg), Tvenstrup og Svorbæk er ikke kloakeret som planlagt i Spildevandsplan 2001-2008.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015