Retningslinjer for vandværkerne

For at vandværkerne kan efterleve målsætningen i Vandforsyningsplanen og gældende lovgivning på vandforsyningsområdet er der udstukket retningslinjer indenfor følgende områder:

  • Regulativ for de almene vandværker
  • Takstblade
  • Passagebidrag
  • Indberetning af vandmængder, pejlinger og status på boringer
  • Fornyelse af indvindingstilladelse
  • Offentliggøre analyseresultater
  • Ekspropriation
  • Vand til brandslukning

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.