Neder Randlev Vandværk

Balshavevej 36, 8300 Odder (Jupiter ID 79186)

 

Vurdering af tilstand

Ledningsnet Ikke vurderet

Neder Randlev Vandværk er et distributionsanlæg og der foretages ingen indvinding eller vandbehandling. Rentvand leveres af Odder Vandværk ind på Neder Randlev Vandværks ledningsnet.

Ledningsnet

Tilstanden af ledningsnettet er ikke kendt.

 

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.