Olieudskiller

Der stilles ikke generelt krav om etablering af olieudskilleranlæg i afløb fra arealer til parkering af mere end 20 biler. Der vil dog generelt stilles krav om etablering af sandfang i afløbet fra parkeringsarealer for mere end 20 biler.

 

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015