Risikoområder

Der er i alt udpeget 23 risikoområder i Kommunen. Risikoområderne er områder med stor risiko for skade ved oversvømmelse.

Ud af de 23 risikoområder er 7 områder prioriteret op som indsatsområder, fordi der her er størst risiko for væsentlige gener for mennesker og værditab.

De 7 områder der er udpeget som indsatsområder er markeret med rødt nedenfor.