Vandkvalitet og tilsyn

På vandforsyningsområdet skal Odder Kommune:

  • Føre tilsyn med vandkvalitet
  • Foretage opfølgning ved utilfredsstillende vandkvalitet
  • Føre teknisk tilsyn med vandforsyningsanlæg

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.