Mål

Byrådet:

  • Vil sikre, at målsætninger og retningslinjer i statens vandplaner bliver fulgt.
  • Vil arbejde for at beskytte overflade- og grundvand.
  • Vil arbejde for, at beskyttelsen af grundvandet prioriteres højere end arealanvendelse og aktiviteter, der indebærer risiko for forurening.
  • Vil arbejde for, at alle forbrugere af drikkevand sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder af drikkevand af god kvalitet, hvor grundvandet kun har gennemgået en simpel vandbehandling.
  • Vil arbejde for at bevare den decentrale vandforsyningsstruktur.
  • Vil arbejde for fortsat sløjfning af ubenyttede brønde og boringer i samarbejde med vandværkerne.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.