Følgegruppens medlemmer

Følgegruppens medlemmer:

Forening

Navn

E-mail

Hou Fællesforum og lokalråd

Jon Jensen

markfoged@jensen.mail.dk 

Lokalrådet for 8350 Hundslund

Heidi Gautschi

lokalraadet8350@hundslund.dk

Lokalrådet for Ørting- Falling Sogne

Poul Henning Jensen

lokalraad@oertingfalling.dk

Torrild Lokalråd

Hans Erik Lykke Hansen

lokalraad@torrild.dk

Gylling Lokalråd

Rasmus T. Pedersen

rasmustp@mail.tele.dk

Odder by

Jesper Buur Poulsen

Solvangsalle20@gmail.com

Dyngby Lokalråd

Kaj Jensen

dyngbykaj@gmail.com

Lokalråd for Over- og Neder Randlev

Anne Jønsson

randlevlokalraad@gmail.com

Saksild og omegns Lokalråd

Steffan Lykke

steffanlykke@protonmail.com

 

Alrø Lokalråd

Ib Krause-Kjær

ibkrausekjaer@gmail.com

Beboerforening og Lokalråd for Fillerup og omegn

Jørgen Rasmussen

fillerup55@gmail.com

Bjerager Lokalråd

Helle Hermansen

bjeragerlokalraad@gmail.com

Boulstrup Lokalråd

Jens Møller Kristensen

jmollerk47@gmail.com

Dansk Handicapforbund, Odder afd.                               

 Jytte Poulsen

jytteogleif@mail.dk   
Ældre sagen Per Ringgaard  perbo1970@gmail.com
Seniorrådet Harry Bengtsen ah.bengtsen@gmail.com 
Østjyllands Politi Vejteknik  ojyl-vejteknik@politi.dk

Fælles Drift og Service

Leo Kristoffersen

leo.kristoffersen@odder.dk

Odder Kommune

Team Vej og Anlæg

vejanlaeg@odder.dk

 

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.