Nitrat

Der er ikke fundet nitrat i grundvandsanalyser fra boringerne i OSD Hundslund samt indvindingsoplandet til Oldrup Vandværk.

Odder Kommune præciserer, at der dog i 1966 blev fundet et nitratindhold på 14 mg/l i en brønd ved Hundslund Vandværk. Det antages, at vandet har passeret stort set direkte fra jordoverfladen og ned i brønden. Brønden blev sløjfet for en del år siden, og den gamle analyse er ikke repræsentativ for grundvandets nitratindhold i dag, og fundet tillægges ikke nogen risiko i forbindelse med grundvandsmagasinerne.

Statisk kort

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018