Vandværker i området

Der findes i dag 4 aktive almene vandværker i området. Et vandværk betegnes alment, når det indvinder til 10 husholdninger eller mere. De almene vandværker har tilsammen indvindingstilladelser på 167.500 m3/år, og den aktuelle indvinding i 2016 var på knap 112.000 m3. Derudover findes kun mindre indvindinger i området blandt andet 1 markvandingsanlæg sydvest for Trustrup og 1 gartneri ved Hundslund.

Vandværkerne med tilhørende indvindingstilladelse og oppumpet vandmængde i 2016 ses i tabellen herunder. Vandværkernes beliggenhed kan ses på nedenstående kort.

Vandværk

Tilladelse [m3/år]

Oppumpning [m3/år]

Alrø

45000

33866

Hadrup

12500

9060

Hundslund

80000

54011

Oldrup

30000

14642

 

Statisk kort

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018