Lokalt engagement

Vi står i Odder Kommune - ligesom landets øvrige kommuner, over for en omstilling til et bæredygtigt og klimarobust samfund. Det er en stor opgave - og en fælles opgave.

Det er ikke kun Odder Kommune som virksomhed og myndighed, der arbejder på at opnå de fælles mål. Hvis vi skal nå målet, skal ALLE i kommunen hjælpe med at nedbringe CO2-udledningen og tilpasningen til nye vejrforhold. 

Odder Kommune havde allerede inden DK2020 haft flere borgerinddragende processer med fokus på klimaforebyggelse og –tilpasning. Under DK2020 processen er indsatsen blevet intensiveret, og borgere, virksomheder og andre interessenter har spillet en central rolle i udformningen af Klimaplanen.

Det er essentielt for Klimaplanens videre tilblivelse og udførelse, at alle i kommunen er aktivt engageret, og igennem de mange fællesskaber i kommunen bidrager til den fælles grønne omstilling og et klimarobust samfund.