Kommunens roller i klimaindsatsen

For at nå de ambitiøse mål om CO2-reduktioner skal alle kommunens roller i spil. Der er behov for at der tilrettelægges og implementeres indsatser i alle sektorer af samfundet, og at alle aktører trækker i samme retning.

Kommunen har flere muligheder for aktivt at påvirke beslutningstagere og udviklingen på klimaområdet. I nogle tilfælde har vi direkte mulighed for at iværksætte handlinger gennem vores egen organisation, mens kommunen i andre tilfælde skal indgå i partnerskaber med, eller påvirke øvrige aktører til at handle. Et eksempel, kan være at Odder Kommune i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning fastsætter nogle rammer og vilkår, der vægter klima højt, eller at Odder Kommune som indkøber vægter CO2 aftryk på lige vilkår med økonomi i udbudsfasen.