Indsatsområder for klimatilpasning

Herunder findes beskrivesle af de syv indsatsområder, som ved hjælp af risikomatricen i afsnit "Prioritering af risikoområder" er vurderet til at være i høj risiko med stor skade til følge. 

Mølleparken ved stryget, 14.08.2018