Opfølgning på Indsatser

For at sikre indsatsplanens virkning er der behov for løbende at:

  • Sikre at de indsatser, der er beskrevet i indsatsplanen, bliver gennemført
  • Vurdere om forudsætningerne, der ligger til grund for indsatserne stadig er gældende
  • Evaluere indsatsplanens effekt i forhold til målsætningerne

Ovenstående vurdering foretages i regi af den følgegruppe, der har været nedsat i forbindelse med, at indsatsplanen blev udarbejdet. Gruppen består af vandværkerne i Indsatsområdet i OSD Hundslund, repræsentanter fra landbruget samt repræsentanter fra Odder Kommune. Fremadrettet mødes gruppen årligt, og senest efter 5 år tages indsatsplanen op til vurdering. Odder Kommune er ansvarlig for, at møderne afholdes.

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018