Renseanlæggene

For at nedbringe driftsomkostningerne, samt optimere energi- og ressourceforbrug, har Forsyningen i Strategiplan 2012-2016 besluttet, at nedlægge Torrild, Hundslund og Gylling Renseanlæg inden udgang af 2016. Spildevandet skal herefter pumpes til rensning på Odder Renseanlæg. Tidsplanen for nedlæggelse af renseanlæggene er:

Renseanlæg Nedlægges
Torrild 2012
Hundslund 2014
Gylling 2014
Halling (sandfilteranlæg) I planperioden
Søby (trixanlæg) I planperioden

Når strategiplanen er udmøntet, vil spildevandet i Odder Kommune renses på 2 offentlige og 3 private renseanlæg (over 30PE):

Renseanlæg Ejer
Odder Odder Spildevand A/S
Tunø (trixanlæg) Odder Spildevand A/S
Skovgårdsparken Privat
Amstrup Ege Privat
Fjordbakken ("Statsfængslet i Amstrup") Privat

Kapaciteten på Odder Renseanlæg er tilstrækkelig til fremover at modtage spildevandet fra Torrild, Hundslund, Gylling, Halling og Søby. I Tids- og investeringsplan ses de samlede investeringer, Odder Kommune og Forsyningen forventer at have i planperioden.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015