Oversigt over indsatser

Odder Kommune har prioriteret indsatserne tidsmæssigt i samarbejde med de berørte vandværker. Odder Kommune koordinerer sammen med vandværkerne og Region Midtjylland den konkrete indsats, der skal iværksættes, herunder også kommunens tilsyn med erhvervsvirksomheder, landbrugsbedrifter osv.

 

Generelt gælder det, at jo tættere en mulig kilde til forurening ligger på en indvindingsboring og jo større grundvandsrisiko, der er forbundet med den enkelte mulige forureningskilde, desto højere er indsatsen prioriteret. Kortet nedenfor på figur 2.1 angiver BNBO, indsatsområder, prioriterede indsatsområder og OSD, som er de områder, hvor grundvandsbeskyttelsen har størst prioritet.

 

Statisk kort

Figur 2.1: BNBO, indsatsområder, prioriterede indsatsområder og OSD